Economy Service

Hier vindt u alle informatie over onderhoud en recycling van uw gebruikte Canter.


FUSO Canter Economy Service

Houd uw FUSO Canter in topvorm. De FUSO Economy Service is speciaal voor uw oudere voertuigen ontwikkeld. Hiermee worden onverwachte kosten voorkomen: u kunt de prijs van de reparatie namelijk al van tevoren opvragen. Erkende FUSO-werkplaatsen – de beste keuze voor onderhoud en reparatie!

 

  • Van tevoren vastgelegde werkplaatswerkzaamheden en services, inclusief FUSO originele onderdelen, voor een aantrekkelijke prijs.
 
  • Professionele service in onze FUSO-werkplaatsen, met het juiste gereedschap en de juiste technische deskundigheid.
 
  • Geldt voor alle typen Canter TD (EURO 3, 4, 5) en TB (Euro 3).

 

Inname van oude voertuigen

Inname van oude voertuigen tot 3,5 t max. toegestaan totaalgewicht

Sinds de ELV-richtlijn* in werking is getreden, hebt u als klant de mogelijkheid om uw oud voertuig onder de volgende omstandigheden weer in te leveren bij de fabrikant:

 

  • Het gaat om een motorvoertuig tot 3,5 t.
 
  • Alle essentiële onderdelen zoals aandrijving (motor, versnellingsbak etc.), chassis, carrosserie, katalysator of elektronische regelapparatuur zijn in het voertuig aanwezig.
 
  • Er bevindt zich geen afval in het voertuig.
 
  • Het voertuig is of was voor de recyclage minimaal één maand in een lidstaat van de Europese Unie geregistreerd.
 
  • De registratiedocumenten worden samen met het voertuig overhandigd.

 

*Richtlijn betreffende autowrakken – EU-richtlijn 2000/53/EG regelt de demontage en het recyclen van motorvoertuigen binnen de Europese Unie. Doel van de richtlijn is de reductie van voertuigafval. Deze richtlijn verplicht de EU-lidstaten innamesystemen voor oude voertuigen te organiseren. Nederland voldoet sinds 1 juli 2002 aan de richtlijn, toen de verordening inzake oude voertuigen in werking trad.

 

Bewijs van vernietiging

Om uw oud voertuig te kunnen afmelden, hebt u een zogeheten bewijs van vernietiging nodig. Dit bewijs van vernietiging bevestigt dat uw voertuig volgens de voorschriften is afgevoerd. Alleen gecertificeerde demontagebedrijven, gecertificeerde en geautoriseerde innamepunten of door de fabrikant benoemde inleverpunten mogen dit bewijs van vernietiging afgeven.

 

Inleverpunten

Om ervoor te zorgen dat u gemakkelijk van uw oud voertuig af komt, heeft Daimler AG een dicht netwerk van inleverpunten opgezet die uw oud voertuig gratis aannemen. Onze contractueel gebonden demontagebedrijven zijn gecertificeerd door onafhankelijke deskundigen volgens de verordening voor oude voertuigen en voldoen aan alle wettelijke eisen. Daarnaast worden ze volgens onze kwaliteitscriteria aan audits onderworpen en bewaakt.

 

Wanneer u uw oude FUSO gratis wil inleveren, neem dan contact op met de beheerder van ons inlevernetwerk Callparts Recycling GmbH op het nummer: +49 33233 70-911 (bereikbaarheid: ma-do van 8.00 tot 16.30 uur en vrijdag van 8.00 tot 15.00 uur).

 

Recyclen

Eerst wordt het voertuig volgens de voorschriften drooggelegd, waardoor alle bedrijfsvloeistoffen (zoals olie, remvloeistof) uit het voertuig worden verwijderd en gerecycled. Vervolgens worden nog bruikbare onderdelen en recyclebare materialen gedemonteerd. Deze materialen, zoals glas, banden en grote onderdelen van kunststof, worden in aparte recyclingprocessen verwerkt. De resterende carrosserie wordt verschroot, in de verschillende fracties gescheiden en deze worden dan zoveel mogelijk teruggebracht in de materiaalkringloop.

 

Milieubescherming

Meer hergebruiken betekent minder weggooien. Milieubescherming behoort tot de wezenlijke ondernemingsdoelen van Daimler AG. Dat betekent een zuinige omgang met natuurlijke hulpbronnen. Daarom is ons doel meer hergebruiken en minder weggooien. Al bij de ontwikkeling van onze voertuigen is er veel aandacht voor een milieu- en recyclagegbewuste constructie. Een goed voorbeeld daarvan is het gebruik van één soort materiaal in bumpers en de bekleding van de onderkant.

 

Hierdoor kunnen ze eenvoudig worden gedemonteerd en kunnen de stoffen hoogwaardig worden gerecycleerd. Bovendien worden bij onze voertuigen hernieuwbare grondstoffen als kokosvezels of sisal gebruikt. De voordelen liggen voor de hand: milieuvriendelijk en recycleerbaar. In de milieurichtlijnen van Daimler AG gaan wij de verplichting aan de milieuvriendelijkheid van onze producten voortdurend te verbeteren. Dit principe vormt ons dagelijks streven naar een optimalisatie van de milieubalans van onze voertuigen.